April 2, 2019
Listen, News

Tariq’s new album, Telegrams is out now

Tariq 2017 6.0 Cover (1)Tariq’s new album Telegrams is out now!

Listen to the album on Apple Music here