Listen, News — April 2nd, 2019

Tariq’s new album, Telegrams is out now

Tariq 2017 6.0 Cover (1)Tariq’s new album Telegrams is out now!

Listen to the album on Apple Music here